Fins al 28 de maig se celebra a Cadis el Congrés Mundial de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), organització a la qual pertany la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i, a través d’ella l’SPC. El lema escollit és Periodisme, en contacte amb el futur.

Per part de la FeSP assisteixen el secretari general, Dardo Gómez, el vicesecretari general, Manu Mediavilla, i l’exsecretari general, Enric Bastardes.
La Federació de Sindicats de Periodistes aporta al debat una moció titulada La corregulació, un dret elemental dels ciutadans que diu el següent:

“Considerant que la llibertat de premsa, la llibertat d’expressió i l’absència de censura prèvia són drets fonamentals de la democràcia, encara que no garanteixin per ells mateixos el dret dels ciutadans a rebre una informació veraç, plural, completa i imparcial,

Estimant que els desafiaments al dret a la informació i a la independència professional provenen, en la seva major part, dels grups mediàtics que incompleixen les seves obligacions com a mediadors de la informació –per a convertir-se en rectors de l’opinió pública– i que situen els interessos dels sistemes de poder polític per sobre dels drets cívics,

Reiterant el fet que els mitjans de comunicació no compleixen del tot la seva funció social i que l’autorregulació -en mans dels propietaris dels mitjans- ha mostrat la seva ineficàcia a l’hora de preservar el dret a la informació,

Convençuts que hem de buscar noves fórmules de futur que garanteixin els drets a la llibertat i l’exercici dels deures que proclama l’article 20 de la Constitució espanyola, que atorga als ciutadans el dret a rebre informació de qualitat,
Declara que la falta de confiança de la societat en els seus mitjans de comunicació converteix aquesta regulació en quelcom imprescindible per restaurar el prestigi del periodisme, tant pel que fa a la funció dels periodistes, en el si de la societat, com al seu valor per al coneixement universal.

El Congrés Mundial creu que la implantació dels consells de corregulació és indispensable i que aquests han de ser independents del poder polític i tenir la participació dels professionals dels mitjans i de representants de la societat civil.
La FIP considera que per evitar els prejudicis i ressentiments justificats que aquest tipus de regulacions acostumen generar i per assegurar-se de la seva legalitat i eficàcia, així com del respecte de la ciutadania, cal:

Admetre el fracàs d’experiències prèvies, sense intentar disculpar errors passats de les organitzacions pròpies dels periodistes;
Comptar amb les organitzacions dels periodistes i de les empreses dels mitjans, però rebutjant qualsevol tipus de corporativisme, per veure’ns a nosaltres mateixos només mitjancers d’aquesta funció social;

Atorgar plena participació a una representació directa de la ciutadania com a propietària última del dret a la informació;
Comptar amb una institució correguladora que estigui protegida per llei, amb representació de l’Estat, i els membres del qual siguin designats pel seu caràcter independent de tota contingència política partidista;

A Espanya, únicament un organisme d’aquestes característiques pot reclamar suport públic per complir els seus objectius. La principal garantia de la seva independència hauria de ser la integritat plural dels seus components. Les seves decisions haurien de ser preses després de consulta i participació plenes de tots els seus integrants i dels implicats en la informació”.

L’Estat haurà d’atorgar un finançament i un estatus legal que ho garanteixin, per llei, com a única via que asseguri la seva capacitat de funcionament”.

Informació completa del congrés