El Sindicat de Periodistes de Catalunya lamenta profundament l’endarreriment fins el mes de febrer del Ple del Parlament que havia de renovar el Consell d’Administració de la CCRTV pel que implica de desvirtuació de l’acordat per tots els grups de la cambra el 15 de desembre, que incloïa el consens, a través del Consell d’Administració, per elegir el nou Director General de la Corporació i la renovació immediata d’aquest Consell, per adeqüar-lo als resultats de les últimes eleccions i, mentre no es reformava la Llei de creació de la CCRTV, aplicar els criteris previstos de nomenar persones de reconeguda qualificació professional i amb dedicació i capacitat de gestió.
La picabaralla partidista d’avui al Parlament endarrereix el procés de democratització i d’un pluralisme més gran als òrgans de gestió i control de la Corporació i traeix l’esperit de consens a què el mateix Parlament va arribar al final del Ple sobre els mitjans públics. Consens que els representants dels professionals d’aquests mitjans havíem defensat amb força abans i durant el debat parlamentari, i que ara veiem novament vulnerat pels interessos partidistes a curt termini.
Barcelona, 23 de desembre de 1999