En els últims dies un grup de corresponsals de l’Agència EFE, afectats pels canvis promoguts en la contractació dels seus periodistes a la peça, han remès al president de l’empresa el següent qüestionari:

Tinc una pregunta per a vostè:

1. Sr. Grijelmo, ha pensat vostè a negociar amb els corresponsals d’EFE les noves condicions de treball, en lloc d’imposar-se-les?

2. Sr. Grijelmo, a Wikipèdia es diu que vostè ha aconseguit que l’Agència EFE entri per primera vegada en rendibilitat econòmica, es preocupa vostè pels mèrits periodístics d’EFE tant com pels seus mèrits empresarials?

3. Sr. Grijelmo, pot detallar-me quins són per als corresponsals els avantatges de les noves condicions de treball? I per a l’Agència EFE?

4. Sr. Grijelmo, arribats a aquesta situació, i amb més de 300 corresponsals d’EFE acomiadats a tot Espanya en dos mesos, considera vostè que la seva gestió al capdavant d’EFE des de 2004 ha estat bona?

5. Sr. Grijelmo, el seu càrrec de President de l’Agència EFE és de lliure designació?

6. Sr. Grijelmo, pot explicar exactament què ha de fer un corresponsal d’EFE per figurar en la nòmina de l’Agència?

7. Sr. Grijelmo, quants dies treballa vostè per setmana?

8. Sr. Grijelmo, quants dies per setmana treballa un corresponsal de l’Agència EFE?

9. Sr. Grijelmo, quin percentatge del seu sou mensual és fix i quin percentatge variable?

10. Sr. Grijelmo, a vostè també li han eliminat els 36€ de dieta per jornada completa?

11. Sr. Grijelmo, considera vostè que les noves condicions imposades als corresponsals redundaran en una major qualitat periodística del producte ofert per EFE als abonats?

12. Sr. Grijelmo, s’estan bloquejant notícies elaborades per corresponsals d’EFE per motius estrictament econòmics? Ho saben els abonats al servei d’EFE?

13. Sr. Grijelmo, coneix vostè quin és el volum de treball que realitzen els corresponsals d’EFE a tot Espanya?

14. Sr. Grijelmo, quina consideració li mereix el treball d’aquests corresponsals? I el dels 300 acomiadats?

15. Sr. Grijelmo, creu vostè que els corresponsals podrien fer-li aquestes preguntes sense necessitar l’anonimat?

16. Sr. Grijelmo, segueix vostè defensant i escudant la seva gestió amb els corresponsals en el procés d’adaptació a la LETA?

17. Sr. Grijelmo, quines considera vostè que són actualment unes condicions dignes de treball?

18. Sr. Grijelmo, actualment paga vostè una hipoteca com molts dels corresponsals d’EFE?

19. Sr. Grijelmo, si sóc corresponsal d’EFE, i des de fa molts anys treballo en exclusiva per a vostès, digui’m què he de pagar el mes vinent, la hipoteca o la quota d’autònoms?

20. Sr. Grijelmo, és digne per a vostè el procés d’actualització de tarifes que porta a terme EFE? I per als corresponsals?

21. Sr. Grijelmo, sap vostè el que costa un equip réflex de fotografia?

22. Sr. Grijelmo, entén vostè el que significa el mobbing?

23. Sr. Grijelmo, serà necessari mobilitzar-se, tancar-se al seu despatx indefinidament o impedir l’accés dels treballadors a les delegacions d’EFE per aconseguir unes condicions de treball dignes per als corresponsals?

24. Sr. Grijelmo, quan passi la crisi milloraran les condicions laborals dels corresponsals tant com han empitjorat ara? I les condicions de la direcció d’EFE?

25. Sr. Grijelmo, considera vostè que els corresponsals d’EFE són els responsables de l’actual crisi econòmica i financera?

26. Sr. Grijelmo, considera doncs vostè que els corresponsals estan pagant aquesta crisi en la mateixa mesura que vostè i la resta de la direcció d’EFE?

27. Sr. Grijelmo, en la situació de crisi que passem, ha considerat vostè la possibilitat de reduir el seu sou i el dels directors i caps de secció, àrea o departament de l’Agència EFE el mateix 30% que se’ls ha rebaixat als corresponsals?

28. Sr. Grijelmo, ha calculat vostè quants corresponsals d’EFE podrien cobrar dignament un treball fet dignament si vostè i aquests directors i caps de secció, àrea o departament d’EFE es deduïssin dignament de la seva nòmina el mateix 30% que se’ls ha rebaixat als corresponsals indignament?

29. Sr. Grijelmo, considera vostè que el model de reporter multimèdia que proposa EFE redunda en una major qualitat informativa?

30. Sr. Grijelmo, creu vostè que amb aquest model de reporter multisuport EFE recuperarà els abonats que està perdent des de fa uns mesos?

31. Sr. Grijelmo, com s’organitzaria vostè per cobrir una informació en text, foto, vídeo i àudio alhora?

32. Sr. Grijelmo, sap vostè quan pesen junts a l’esquena una gravadora, una càmera de vídeo, un equip fotogràfic i un ordinador portàtil?

33. Sr. Grijelmo, coneix vostè una asseguradora que asseguri tot aquest equip?

34. Sr. Grijelmo, fa quant temps que no ha fet vostè mai un partit de futbol en diumenge a la nit per 18€?

35. Sr. Grijelmo, sap vostè redactar qualsevol notícia de qualsevol àmbit?

36. Sr. Grijelmo, sap vostè gravar, editar i locutar un vídeo web?

37. Sr. Grijelmo, sap vostè fer servir una càmera réflex de fotografia?

38. Sr. Grijelmo, sap vostè utilitzar el Photoshop?

39. Sr. Grijelmo, sap vostè fer una declaració anual d’IVA?

40. Sr. Grijelmo, sap vostè accedir als programes de previsions, reportatges, text, fotografia i vídeo d’EFE, amb les seves corresponents claus d’accés?

41. Sr. Grijelmo, sap vostè fer tot l’anterior, sense excepcions?

42. Sr. Grijelmo, ha estat vostè a l’atur?

43. Sr. Grijelmo, què entén vostè per precarietat laboral?

44. Sr. Grijelmo, sap vostè quan va acabar l’era de l’esclavitud?

45. Sr. Grijelmo, considera vostè que la professió del periodista és digna?

46. Sr. Grijelmo, considera vostè que amb aquest procés obert contra els corresponsals la fa més digna?

47. Sr. Grijelmo, alguna vegada ha estat vostè treballador per compte propi?

48. Sr. Grijelmo, sap vostè quan paga un corresponsal cada mes a la Seguretat Social?

49. Sr. Grijelmo, considera vostè que els corresponsals de l’Agència EFE són treballadors per compte propi?

50. Sr. Grijelmo, sap vostè quina prestació per atur li correspon a un corresponsal autònom d’EFE que perd el seu treball?

51. Sr. Grijelmo, sap vostè quan paga actualment l’Agència EFE per cobrir un partit de futbol, amb crònica de vestuari i declaracions incloses?

52. Sr. Grijelmo, quan vostè va treballar a EuropaPress, El País, etc., va cobrar alguna vegada l’equivalent als 5€ o 7€ que EFE paga avui per cobrir una roda de premsa?

53. Sr. Grijelmo, sap vostè, sense necessitat de consultar-ho, quan paga EFE als seus corresponsals en concepte de quilometratge?

54. Sr. Grijelmo, coneix vostè alguna gasolinera on la gasolina sigui mes barata per ser corresponsal? Llavors, per què l’Agència EFE paga menys als corresponsals que als assalariats en concepte de quilometratge?

55. Sr. Grijelmo, si és que les coneix, considera vostè que les condicions que EFE ofereix als seus corresponsals són dignes?

56. Sr. Grijelmo, ha tingut vostè a EFE un altre càrrec que el de President, per exemple el de redactor o el de fotògraf?

57. Sr. Grijelmo, reconeix vostè un compromís laboral, ètic, moral, etc., amb cadascun dels corresponsals que treballen i treballaven per a l’Agència EFE, alguns des de fa més temps que vostè?

58. Sr. Grijelmo, quines expectatives de futur creu vostè que tenen a EFE actualment els corresponsals?

59. Sr. Grijelmo, en aquest procés d’adaptació dels corresponsals d’EFE, està previst un fons econòmic per a eventuals acomiadaments improcedents?

60. Sr. Grijelmo, sap vostè per què la FAPE va anul·lar el 17 d’abril de 2009 el comunicat emès el dia anterior en el qual acusava EFE d’humiliar als seus corresponsals?

61. Sr. Grijelmo, coneix vostè les dades actuals de l’atur a Espanya?

62. Sr. Grijelmo, està sent vostè honrat amb els corresponsals de l’Agència EFE?

63. Sr. Grijelmo, alguna d’aquestes preguntes li ha semblat evident?