Amb motiu de la nostra nova pàgina web, des de l’SPC volem rellançar la nostra campanya permanent en suport de periodistes i professionals a la peça. L’objectiu és aprofitar aquesta eina reforçada per recordar que aquest col·lectiu és el socialment més desprotegit de la professió i el que mereix, necessita i reclama que d’una vegada per totes les administracions públiques impulsin les iniciatives que calen per posar fi a aquesta injustícia històrica.

Aquesta desprotecció ha provocat, sense anar més llunys, que molts companys i companyes que treballen a la peça o com a freelance no hagin pogut accedir a les ajudes que s’han donat a treballadors autònoms per les afectacions laborals per la pandèmia de la Covid-19. Per això insistim en la necessitat de les reformes que calgui en l’Estatut dels Treballadors per tal que aquestes persones siguin donades d’alta a la Seguretat Social en la proporció que correspongui a les seves col·laboracions periodístiques i professionals.

De fa temps reclamem una Llei de Drets Laborals del Periodisme, que regularitzi aquesta figura tan tradicional en les empreses informatives i que tregui de la indigència laboral un gran nombre de companys i companyes que pateixen els estralls d’aquesta desregulació i desprotecció social. Hem aportat als legisladors en diverses ocasions aquesta proposta i ja és hora que converteixin aquest text o el que resulti de la seva tasca legisladora en una eina que dignifiqui un col·lectiu que cada cop que en una empresa hi ha retallades i en surten afectats, queden amb una mà al davant i l’altra al darrere, sense cap mena d’indemnització ni dret a cap prestació.

Si treballes a la peça o ets ‘freelance’, l’SPC és el teu sindicat!!