El Sindicat de Periodistes de Catalunya valora que s’hagi arribat in extremis a un acord sobre el nomenament de la persona que ocuparà la direcció general de la CCMA, i que alhora ha de proposar al Consell de Govern els directors de les empreses de la Corporació.

Desitgem, però, que l’acord hagi estat fruit de la responsabilitat del Consell de Govern, i no de negociacions polítiques per les altures, que demostrarien que el Consell és només un instrument al servei dels partits, i no de la independència i la professionalitat que és l’objectiu de la nova Llei de la CCMA.

Més concretament, esperem que el pacte sobre el nom que durant setmanes havia bloquejat el nomenament no tingui com a contrapartida altres compromisos en les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, de manera que es procedís a un repartiment dels mitjans de la Corporació tal i com s’ha fet durant anys a Itàlia, amb l’anomenada lottizzazione.

Els mitjans de la Generalitat han de ser sobretot públics, i si els grups polítics representen la sobirania popular, també han de garantir el dret constitucional a la informació veraç i rigorosa i els drets i garanties dels professionals i del públic d’acord amb el model de les democràcies avançades.

Esperem que el capítol de descarnada visualització de la confrontació partidista pel control d’aquests mitjans obri pas a un nou període en que la Llei i els nomenament garanteixin un blindatge suficient per a la seva independència, neutralitat i professionalitat, i la dels seus treballadors, que és el que la societat catalana mereix.

Barcelona, 25 d’abril de 2008