Després de tres intents, el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la reforma del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el 2012 van perdre el requisit de la majoria qualificada per elegir consellers i president de la CCMA i per la presa de decisions sobre determinats aspectes.

Així, es retorna a una majoria mínima de 2/3 del Parlament per nomenar l’òrgan rector de la Corporació, a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris, amb candidats proposats després d’escoltar les entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual, que presentin un pla de gestió i que el CAC en verifiqui la idoneïtat. Per elegir els directors dels mitjans, ràdio i televisió, es faria un concurs públic regulat pel mateix Consell de govern de la CCMA. La reforma també preveu retornar l’autonomia de funcionament al Consell Assessor de Continguts i Programació, desactivat des de fa anys per la seva dependència de l’actual Consell de govern, i que ha de ser la via de participació de les entitats socials en l’orientació dels mitjans de la Corporació.

L’SPC es congratula de l’aprovació de la llei i confia que se’n compleixi la lletra i l’esperit. L’objectiu era i és desgovernamentalitzar la Corporació i els seus mitjans, a partir del màxim consens possible i amb una exigència clara d’independència política i de competència professional fefaents dels membres dels òrgans rectors.