El comitè intercentres de l’Agència EFE i la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI) han acordat “deixar sense efecte” els 22 acomiadaments comunicats per la direcció de l’empresa el passat dimarts per afrontar el desequilibri dels comptes a l’agència pública de notícies.

El compromís també afecta a la negociació de la garantia de manteniment de la feina i el pla d’austeritat de l’empresa i ha estat rubricat pel vicepresident de la SEPI, el president de l’Agència EFE, el subsecretari del Ministeri de la Presidència, la presidenta del comitè intercentres i els representants de les federacions de CCOO, UGT i la FeSP.

Dimecres 30 de juny se celebrarà la primera reunió d’aquesta nova fase de la negociació als locals de la SEPI a partir de les 17h.

El text de l’acord és el següent:
“Madrid, 28 de juny de 2010, les persones relaciones a peu de pàgina manifesten la seva voluntat d’arribar a un acords de conveni col•lectiu que garanteixi, en l’àmbit temporal 2009-2011, el manteniment dels llocs de treball amb la viabilitat empresarial de l’Agència EFE, que respongui a les necessitats d’austeritat i reducció de costos obligats per l’actual conjuntura, que inclogui una reducció de la massa salarial.

A aquests efectes, s’acorda:
Deixar sense efecte les cartes d’acomiadament que havien d’aplicar-se a partir del pròxim 7 de juliol, qüestió que serà notificada per l’empresa als treballadors/es afectats a partir del dia 29 i iniciar un procés de negociació que inclogui una reducció salarial justa, equilibrada i proporcional, compatible amb les necessitats de l’Agència EFE”.