El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha acabat l’estudi sobre la situació dels periodistes que treballen a internet, que és continuació del que ja es va fer amb col·laboració amb el Grup de Periodistes Digitals (GPD) l’any 2003. El d’ara s’ha fet amb el suport de la secretaria de Comunicació de la Generalitat i les conclusions que se’n poden extreure confirmen la situació de precarietat que pateixen la immensa majoria de periodistes que treballen en aquest àmbit. En relació al del 2003, es veuen moltes similituds, tant en el perfil professional com en la situació contractual o en la falta de formació dels periodistes digitals a Catalunya. Caldria apuntar, potser, una lleugera evolució quant a l’increment d’oferta laboral que es tradueix en un major nombre d’empreses i/o institucions que contracten periodistes per exercir la seva tasca en entorns virtuals i això possibilita un increment lleuger de l’oferta laboral.

No obstant, continua existint precarietat quant als sous (que no s’arribi majoritàriament als 1.500 euros bruts al mes és un punt força negatiu, quan aquests periodistes estan especialitzats en Internet). D’altra banda, la contractació i el reconeixement d’altres professionals dedicats a la comunicació envers aquest nou terreny digital tampoc no ajuda a millorar el sector. El fet que el periodisme digital encara no sigui reconegut com un valor a l’alça en un professional de la comunicació implica, en la majoria dels casos, que el freelance es vegi obligat a treballar per unes quantitats per sota del valor de la feina que realitzarà. En el cas dels periodistes a la peça la situació empitjora perquè als seus escassos ingressos s’han d’afegir totes les despeses que suposa disposar d’una infraestructura tecnològica (ordinador, connexió ADSL, reparacions i manteniment d’equips, telèfon mòbil, etc.), infraestructura necessària per desenvolupar la seva tasca però que cap empresa amb la qual col·laboren sufraga.

L’Informe sobre la situació laboral i professional dels Periodistes Digitals a Catalunya—realitzat per l’SPC al 2006— dóna un perfil tipus del periodista digital amb aquestes característiques: Professional jove (33 anys de mitjana), amb estudis universitaris de Ciències de la Comunicació (62%), que té el seu lloc de feina a Catalunya, la meitat dels quals a la ciutat de Barcelona. Els periodistes realitzen diverses tasques a la feina entre les quals destaquen la producció de continguts originals (75,4%), l’edició de continguts preexistents (68,4%), i el retoc de fotografies (57,8%). En relació als sous, és encara més del 30% dels treballadors que no arriba als 1.000 euros bruts mensuals.

Més de la meitat (58%) de les empreses periodístiques catalanes no proporcionen formació continuada als seus professionals perquè es vagin adaptant a les noves eines informatives. La qualitat de vida empitjora per al 32,7% dels periodistes digitals que treballen per compte propi ja que, tot i que la proporció de sous és similar, treballen una mitjana de gairebé 43 hores setmanals, en front de les 38 hores de la mitjana general. A més, un 26,3% d’ells no estan contractats ni estan donats d’alta com a autònoms. En els pròxims dies, el Sindicat farà un acte de presentació formal de l’estudi i de les seves conclusions. El document es penjarà en els pròxims dies a la pàgina web del Sindicat, on es podrà consultar en català, castellà i anglès.