Els professionals de la informació de TVC han escollit un nou comitè professional amb alguns canvis en la denominació i composició. Segons la última reforma, l’organisme encarregat de vigilar que es compleixi l’Estatut Professional passa de Comitè a Consell Professional. Però els canvis més importants fan referència l’àmbit de personal d’aplicació.

Als redactors i ENG, realitzadors, productors, càmeres i documentalistes, ara l’aplicació de l’Estatut Professional s’amplia als redactors multimèdia i maquetadors de les diferents webs i portals Informatius, a l’àrea de documentals i als dissenyadors gràfics.

El Consell Professional s’ha obert a col•lectius minoritaris perquè no quedin sense representació, donada la majoria de redactors. Amb tot, la nota negativa és l’absència del col•lectiu de lingüistes. L’Estatut tampoc contempla la possibilitat de fer una consulta no vinculant en cas de nomenament de cap d’informatius (com sí passa a RTVE) o que es convidi els membres del Consell Professional a les reunions habituals del Consell de redacció.

El nou Consell professional el formen 4 representants del col•lectiu de redactors i ENG, 1 de la redacció d’Esports, 1 dels portals de Notícies, i 3 per cinc àmbits agrupats en un sol sector: realitzadors, productors, càmeres, documentalistes i dissenyadors gràfics. Un total de 9.