Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya/ Sindicat de Professionals de la Comunicació donem tot el suport a la iniciativa de vaga dels treballadors del diari Avui els dies 22 i 23 d’abril davant l’amenaça d’acomiadament de la meitat de la plantilla, que a més es vol acompanyar d’un retall als salaris, del voltant d’un 6%.

La mesura, radicalment dràstica i que planteja molts interrogants sobre la viabilitat de mantenir una capçalera com la de l’Avui, incompleix també el compromís de no reduir plantilla aquest any, mentre es verificaven altres mesures d’estalvi per garantir l’estabilitat financera del diari.

El fet que hi hagi problemes empresarials objectius no ha d’impedir negociar amb els representants dels treballadors mesures no traumàtiques per fer front als condicionants econòmics. Els treballadors i els lectors del diari Avui es mereixen un esforç en aquest sentit per part dels nous propietaris del mitjà.

Barcelona, 15 d’abril de 2010