El Sindicat de Periodistes de Catalunya/ Sindicat de Professionals de la Comunicació, dóna tot el suport a la vaga i a les mobilitzacions dels treballadors de Catalunya Ràdio, en resposta a una proposta de la direcció de la CCMA en la negociació de Conveni que suposa una retallada de sou mitjana d’un 30%, que a més es concentra en les categories més baixes, on podria arribar a un 40%. I això mentre encara no hi ha transparència sobre els sous més alts.

La proposta es basa en un trasllat dels sous base de les taules salarials del Conveni del personal laboral de la Generalitat, a una realitat del tot diferent com és una empresa radiofònica, on la immensa majoria de les categories i llocs de treball no tenen corresponent a l’administració. I on la negociació col·lectiva es correspon al règim laboral comú.

El conflicte el provoca la pretensió de condicionar la negociació del nou Conveni a les previsions precipitades del Consell de Govern, que aplicadament va retallar el pressupost de la CCMA en un 17%, quan encara som en uns pressupostos prorrogats i els que pugui presentar el Govern encara no tenen el suport de cap altre grup.

I també l’opció del Consell de voler retallar gairebé exclusivament del capítol 1, el de sous i salaris, perquè aquesta és l’ordre directa que han rebut des de Presidència a instàncies del conseller Mas-Colell.

Per això està justificada la protesta dels treballadors de Catalunya Ràdio, perquè amb la retallada pressupostària del Govern es posa en qüestió el model de servei públic de radiotelevisió, i es debilita un pilar fonamental de la cohesió social, lingüística i cultural, més necessari que mai, a més, en l’actual situació política.

Barcelona, 16 d’abril de 2013