L’SPC, CCOO, UGT, el Sindicat de la Imatge / UPIFC i els col·legis de Periodistes i de l’Audiovisual de Catalunya han presentat avui el Manifest en defensa dels mitjans de comunicació social a Catalunya i han reclamat la creació d’una mesa sectorial de diàleg, amb representació de tots els sectors, per trobar solucions a la crisi que afecta els mitjans de comunicació públics i privats.

Els representants d’aquestes organitzacions també han demanat que no es facin efectives les retallades de pressupostos dels mitjans públics. Alhora han demanat una entrevista amb el president de la Generalitat, Artur Mas, per fer-li arribar les seves peticions. També recorden als poders públics que l’article 52 de l’Estatut de Catalunya els encomana promoure les condicions per garantir el dret a la informació i el pluralisme polític, que veuen amenaçat amb els tancaments que s’estan produint.

En el marc de la mesa sectorial proposen “repensar l’actual sistema universitari en l’àmbit del periodisme i la comunicació”, on veuen “una oferta excessiva per a un mercat saturat”.

També es demana que s’estudiïn “curosament” els expedients de regulació d’ocupació que es presentin, “amb especial atenció a que les empreses que els impulsin no estiguin gaudint d’ajudes especials de les administracions o gestionin diners que procedeixin del pressupost general”.

Manifest en defensa dels mitjans de comunicació social a Catalunya

En nom de les organitzacions professionals i sindicals que representem, volem fer arribar a la societat i als poders públics catalans la nostra preocupació per la greu situació que travessen els mitjans de comunicació públics i privats de Catalunya, el conjunt del seu teixit industrial (productores, empreses de serveis, editores, promotores…) i, especialment, els professionals que hi treballen.

Si els mitjans de comunicació ja passaven moments difícils pel canvi del model publicitari i del model de negoci -originat per les transformacions tecnològiques del procés comunicatiu-, la crisi general s’ha superposat a aquesta crisi específica amb el resultat conegut: han desaparegut mitjans, d’altres han patit o pateixen processos de reconversió i molts professionals han perdut el seu lloc de treball.

Ara, quan la crisi ha crescut i l’estalvi d’inversions en les administracions públiques s’ha afegit a una manca de diner per a impulsar negocis, els mitjans de comunicació, tant públics com privats, estan passant –o a punt de passar- per una nova onada de reconversions i tancaments.

Ara, però, a la pèrdua de llocs de treball se n’hi pot afegir una de nova: la lesió social i cultural que és la desaparició o l’afebliment de les veus plurals del país, de la circulació i intercanvi d’informacions i opinions, així com la pèrdua d’una oferta de continguts culturals, infantils, artístics i d’entreteniment de qualitat, amb una destacada participació de la producció feta al propi país.

El pluralisme informatiu i l’accés a les obres dels nostres creadors audiovisuals -gràcies als mitjans-, pot quedar reduït -i molt- si no hi ha una seriosa reacció social i política que defensi aquest bé cultural i el dret a la informació de la ciutadania. Sense aquesta reacció, aquests drets constitucionals que es lesionaran, malmetran la democràcia.

És per aquest motiu que volem recordar als poders públics del nostre país que l’article 52 de l’Estatut de Catalunya els encomana “promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós”.

Per tot això, volem demanar, en primer lloc, la constitució d’una mesa sectorial de diàleg, integrada per les autoritats responsables, les diverses associacions empresarials vinculades i les organitzacions professionals i sindicals, que atengui la situació que exposem, l’estudiï i proposi solucions per a sortir d’aquesta seriosa crisi.

Creiem que només una acció decidida i ferma del Govern de la Generalitat pot encarrilar aquesta proposta, que ha de dotar el sector dels mitjans de comunicació social de mecanismes que afavoreixin aquest àmbit de reflexió i treball del qual altres sectors de la producció, tant material com cultural, ja disposen. En el marc d’aquesta mesa sectorial pensem que cal repensar l’actual sistema universitari en l’àmbit del periodisme i la comunicació, amb una oferta excessiva per a un mercat saturat, d’on cada any surten nous llicenciats que es sumen a l’atur amb els afectats per les retallades.

També demanem que, de manera urgent, des del Govern s’exerceixin totes les accions possibles en els àmbits en els que té potestat per a evitar els estralls de la crisis, en una triple línia:

Examinar curosament tots els expedients de regulació d’ocupació del sector de la comunicació que es presenten: que estiguin ben tramitats, basats en el diàleg i acord de les parts, amb especial atenció a que les empreses que els impulsin no estiguin gaudint d’ajudes especials de l’administració o gestionin diners que procedeixin del pressupost general.

Repensar les retallades de pressupostos que s’han aplicat i que lesionen greument els mitjans, especialment aquells de titularitat pública o semipública que cobreixen àmbits locals, on els mitjans generalistes moltes vegades no arriben, fent una acció decidida envers les autoritats que tenen responsabilitat directa sobre aquests mitjans –presidents de les diputacions, consells comarcals i alcaldes— o sobre les empreses productores. Cal recordar que qualsevol pèrdua significativa de capacitat inversora dels mitjans sota competència de la Generalitat pot agreujar encara més la delicada situació del conjunt del sector audiovisual català, amb un paper estratègic per part de TV3 durant quasi tres dècades.

Estudiar ajudes viables –no tan sols econòmiques— que ajudin a superar aquest dèficit democràtic, cultural i de cohesió social que provoca la crisi, tot buscant models de comunicació sostenibles.

En aquest moment greu per al sector de la comunicació no s’hauria de deixar que la dinàmica del mercat passi per sobre del pluralisme de la nostra societat. Perquè els mitjans de comunicació social han estat el canal d’expressió d’aquest pluralisme i els professionals que els fan possibles són els qui, amb independència i honestedat, garanteixen la veracitat i una oferta plural de continguts d’interès ciutadà i de qualitat que transmeten aquests mitjans.

Barcelona, 21 de desembre de 2011