El consell d’administració de la Ràdio i Televisió d’Andalusia (RTVA) va aprovar el dia 19 de gener de 2005 l’Estatut professional dels mitjans de comunicació de l’RTVA. L’empresa pública es converteix així en la primera que a Andalusia disposa d’un Estatut d’informació, eina fonamental per assegurar la independència informativa dels professionals dels mitjans i garantir el dret de la ciutadania a ser informada de manera veraç i plural.

L’Estatut d’informació de l’RTVA contempla la creació de dos consells professionals, un per a Canal Sur Televisión i un altre per a Canal Sur Radio, i regula i garanteix drets, deures i principis deontològics dels informadors com la clàusula de consciència, el secret professional, la llibertat de creació i els drets d’autor i de rectificació. Encara que l’Estatut professional empara tots els treballadors de l’RTVA, el seu àmbit d’aplicació se cenyeix a redactors, realitzadors, presentadors-productors i productors. El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) mostren la seva satisfacció per l’aprovació d’aquest Estatut d’informació, en l’elaboració del qual l’SPA ha tingut una participació molt activa.

L’SPA i la FeSP han mostrat la seva satisfacció perquè a “RTVA s’engega un dels mecanismes de democratització i a favor dels mitjans públics que defensem, juntament amb la designació del director general per part del Parlament i la creació d’un Consell audiovisual”, ambdues iniciatives actualment en tramitació parlamentària a la cambra andalusa. L’aprovació de l’Estatut d’informació de l’RTVA es produeix poc abans de la resolució del denominat Comitè de savis i després de l’admissió a tràmit pel Congrés del projecte de llei d’estatut del periodista professional, on a més de la regulació professional dels periodistes, s’estableix com a prioritat per garantir l’objectivitat dels mitjans l’elaboració en tots ells d’estatuts d’informació i l’existència de comitès de redacció.

L’RTVA és la tercera empresa audiovisual, totes elles públiques, que en el conjunt d’Espanya disposa d’un Estatut d’informació, després de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i la Ràdio Televisió Valenciana, encara que en aquesta empresa, l’estatut no s’aplica.