Brauli Duart ha marxat al Departament d’Interior i la seva substitució per la novament nomenada Vicepresidenta, Núria Llorach, posa de manifest la urgència de renovació plena del Consell de govern de la CCMA, caducat des de final de març, i la meitat dels seus membres des de fa tres anys.

Després de dos intents de reforma legislativa de la contrareforma (en relació a la llei del 2007) impulsada l’any 2012 per CiU i el PP, el juliol passat els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat una proposta de mínims on destacava, en l’apartat referit a la governança, que: «Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb criteris estrictes de competència professional». I també que: «El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els membres que l’integren». Uns criteris que afavoreixen el consens i una elecció de càrrecs directius basada més en la independència i la professionalitat que no pas en l’afinitat política o ideològica dels candidats.

Però la ponència va decaure per la fi de la legislatura, tot i que el compromís dels grups, expressat anteriorment en dues mocions i una resolució parlamentària aprovades per unanimitat al Ple, era que si s’havia de canviar el Consell quan encara no s’hagués aprovat la nova Llei, es faria d’acord amb els criteris de majoria qualificada.

Ara, davant la necessitat de nomenar un nou Consell de govern, i contra el compromís manifestat en diverses entrevistes als representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio, més d’un grup parlamentari pot tenir la temptació de fer-se enrere, i plantejar que l’elecció de nous membres del Consell s’ha de fer d’acord amb la llei encara vigent, que per la contrareforma esmentada va establir que en una segona votació n’hi hauria prou amb la majoria absoluta per elegir consellers i President del Consell.

Aquesta temptació pot venir dels grups parlamentaris que donen suport al govern actual i a l’anterior, que controlen els principals càrrecs dels mitjans de la CCMA i que segons informacions mai no desmentides s’han tornat a repartir els directors de la ràdio i de la televisió, així com els caps d’Informatius. I la manera de garantir-ho seria mantenir la majoria en el Consell de govern de la Corporació, que només poden assegurar a partir d’una elecció per majoria absoluta, la mateixa amb que es va aprovar la contrareforma del 2012.

Esperem que això no passi i que cap força parlamentària es desdigui d’uns principis que ja es van esbossar en el debat monogràfic sobre l’Audiovisual de 1999, que es van concretar en la llei de la CCMA del 2007, i que son els que inspiren els mitjans de comunicació públics de les democràcies del nostre entorn i les normes europees sobre l’audiovisual. Com també la reforma de la governança de RTVE, que s’imposarà malgrat les maniobres dilatòries del PP, que no voldríem veure reproduïdes a Catalunya per part de cap força parlamentària.

Per això reclamem del Parlament que abordi com un tot la necessitat de renovar urgentment el Consell de govern, per acabar amb una provisionalitat que no beneficia en res la Corporació, i de culminar la nova reforma de la llei ja acordada i en sintonia amb els plantejaments dels treballadors, els usuaris, els comunicadors i el mon acadèmic.

Sant Joan Despí, 5 de juny de 2018