Davant les noves informacions, mai desmentides, sobre el repartiment dels principals càrrecs de la Corporació, de TV3 i de Catalunya Ràdio entre els partits del poder, hem de reclamar un aclariment diàfan i immediat de si aquest acord, ara qüestionat, formava part del pacte de govern subscrit entre el JuntsxCat i ERC.

Si no hi és, pensem que correspon al Parlament fer complir les lleis catalanes de l’audiovisual públic que atorguen únicament a la cambra catalana la potestat per a l’elecció dels màxims càrrecs directius de la CCMA i dels seus mitjans.

No pot ser que sigui un secret a veus que els partits del Govern mercadegen amb uns mitjans que son de tota la ciutadania, que és la que els finança, i que des de fa anys s’havia anat aconseguint que s’acostessin al model d’independència i professionalitat que totes les forces polítiques afirmen que defensen.

Però hi ha actituds polítiques que semblen anar en sentit contrari, com seria el cas si es confirma que la Corporació se la volen repartir els partits del Govern com una Conselleria més.

I com ho serà si es continua obstaculitzant la renovació del Consell de govern de la CCMA, caducat des del març, i l’aprovació pel Parlament de l’acord pres per unanimitat fa un any en la ponència de reforma de les lleis audiovisuals.

Un acord que preveu que els consellers i el president siguin elegits per majoria qualificada (que força al consens i per tant afavoreix la independència i la professionalitat), a proposta de més de tres grups parlamentaris, i a través d’un concurs públic que també es faria per als principals càrrecs directius.

Tampoc no és de rebut que no s’apliqui la moció aprovada pel Ple del Parlament l’octubre del 2016 segons el qual, si s’ha de renovar el Consell sense haver aprovat la llei que derogués la contrareforma del 2012, llavors s’ha de fer amb els mateixos criteris acordats per a la nova llei.

Per això reclamem dels partits del Govern un desmentit urgent del repartiment privat de càrrecs a la CCMA, i del Parlament que compleixi i faci complir les seves pròpies lleis i exerceixi la seves competències en relació a la Corporació.

Sant Joan Despí, 30 de juliol de 2018