Les candidatures han d’incloure la reforma de la CCMA en els seus programes

Vistos els programes electorals de les diferents candidatures que es presenten a les eleccions del 21-D, i en concret les propostes en l’àmbit de la comunicació, hem de lamentar que la majoria no recullen la feina feta al Parlament durant la darrera legislatura. Després de dos intents de revertir la contrareforma del 2012, que va facilitar la regovernamentalització dels mitjans de la CCMA i del CAC, a finals del curs passat una ponència conjunta va acordar per unanimitat una proposta per reformar les lleis audiovisuals tornant als criteris de consens o de majories qualificades, per afavorir la tria de càrrecs directius a partir de la competència, la professionalitat i la independència. Fet ja el dictamen preceptiu, no va poder anar al ple per la dissolució de la cambra.

Ara bé, aconseguit l’acord en el tema central que és la governança, costa d’entendre que les candidatures al Parlament no recullin entre les propostes per al sector de la comunicació aquestes mesures mínimes per garantir la imparcialitat i la neutralitat als mitjans de la Corporació, que sense tenir efectes màgics ajudarien i molt a tractar el futur de la CCMA com un afer de país, que reclama el consens per allunyar els seus mitjans del control del Govern, però també per pactar el model i un finançament estable i suficient per poder oferir la programació de servei que se’ns reclama.

Per això reclamem dels diferents partits i candidatures que explicitin en el seu programa els compromisos a que van arribar a final de juliol per consensuar entre tots els grups un sistema d’elecció dels directius de la Corporació que n’asseguri la independència i la professionalitat, i permeti allunyar els seus mitjans i els seus professionals de l’ull de l’huracà polític, com desafortunadament està succeint.

Demanem coherència, i que Catalunya no quedi enrere en els processos de reforma democràtica dels mitjans públics, dels quals va ser sempre abanderada

Sant Joan Despí, 8 de desembre de 2017