La plantilla de Badalona Comunicació –societat que agrupa la radiotelevisió pública municipal– han entregat al nou equip de govern de la ciutat –concretament al tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona Jose Téllez– un document de bones intencions per optimitzar l’organització, potenciar les noves tecnologies i augmentar ingressos. Tal com expliquen en el seu blog, en el document –elaborat per tots els treballadors i treballadores i aprovat en assemblea– es recullen «un seguit de propostes que aborden el model d’empresa, la seva organització interna, les condicions laborals i també propostes per augmentar els ingressos.»

Asseguren que amb aquest document «els treballadors volem fer una proposta d’empresa des de l’experiència i el coneixement profund del mitjà i basada en el professionalisme. Els treballadors defensem uns mitjans de comunicació de Badalona per a Badalona, però sense tancar-nos a l’entorn. Una nova forma d’exportar la imatge de la ciutat més enllà de les seves fronteres. Per aconseguir-ho entenem que en l’etapa que encetem, les noves tecnologies han de tenir més pes en els mitjans públics de la ciutat i s’ha de confeccionar una programació de proximitat que doni veu als ciutadans de Badalona.» Les propostes van encaminades a fer uns mitjans locals més propers a la ciutadania de Badalona i que posin en valor la seva condició de mitjà de comunicació de formació.

Mitjans més democràtics i independents
Aquest document se suma als que els treballadors de Badalona Comunicació van fer arribar als diferents grups municipals abans de les eleccions. En aquell document es demanaven una sèrie d’eines per fer uns mitjans de comunicació més democràtics i independents com ara:
• La creació d’un contracte programa que fixi els objectius, els continguts i un pla financer de Badalona Comunicació. Un document que han de pactar les diverses forces polítiques amb representació al ple.
• Perfil professional en l’àmbit de la comunicació de la Direcció General del Mitjà, el Consell d’Administració i el Consell Consultiu Assessor. Objectiu: garantir la independència del mitjà.
• Introduir al Reglament regulador del servei públic de comunicació audiovisual de l’Ajuntament de Badalona l’obligatorietat de la creació d’un estatut professional i un comitè professional, eines avalades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya per garantir la llibertat d’informació.