Contra la crisi, resistència i adaptació a les noves realitats professionals, dignifiquem la professió i defensem el dret a la informació i a la comunicació

Aquest és el Programa d’Acció per als pròxims quatre anys presentat per la candidatura a la nova Junta Executiva que encapçala l’actual president Ramon Espuny.