El CCCB va acollir aquest dimecres la presentació de les conclusions de la Mesa Sectorial de Mitjans de Comunicació de Catalunya, recollides en el document ‘Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació’. El text recull més de quaranta propostes per frenar la crisi del sector de la comunicació a Catalunya.

Les mesures s’articulen en dos grans blocs. El primer engloba iniciatives de caràcter transversal i responen a un plantejament global per al conjunt del sector de la comunicació. Són propostes relatives a la política industrial, l’ocupació, el marc laboral, la formació, la política de subvencions i publicitat institucional, el dret a la informació o l’impacte de la tecnologia. El segon inclou propostes específiques per àmbits, en relació a la premsa, la ràdio, la televisió, la producció audiovisual i els estudis universitaris de comunicació.

La Mesa Sectorial va néixer a proposta de la Plataforma en Defensa dels mitjans de Comunicació Social, impulsada fa més d’un any per organitzacions sindicals i professionals del sector: Col•legi de Periodistes i de l’Audiovisual, CCOO, UGT, UPIFC i SPC.