Aquest 31 de maig és el darrer dia de feina per a TV3 de l’equip que durant dècades ha estat l’antena informativa de TV3 al territori de la Catalunya Nord.

Durant anys se’ls ha tingut en una relació mercantil argumentada per raons econòmiques, que com la resta de corresponsalies territorials desmuntades, ara s’inverteix i es ve a dir que desequilibraven les finances de la CCMA.

I això ho fa una direcció que depèn directament d’un Govern que suposadament pilota un procés d’afirmació catalana, que requereix també, per raons lingüístiques i culturals, la seva finestra a la Catalunya Nord.

Quan es va prendre la decisió, sense cap consideració a l’esforç i a la dedicació continuades de corresponsals i càmeres de productores, es va dir que Perpinyà es cobriria des de Girona. El mateix sembla que va dir ahir el director de TVC, Eugeni Sallent, als ocupants de la delegació de la Generalitat a Perpinyà.

Però per una resolució parlamentària recent, la cambra catalana va instar TVC a cobrir amb plenitud de condicions la corresponsalia a Perpinyà, i així ho va reconèixer el president de la CCMA, Brauli Duart, a la darrera sessió de control parlamentari.

Però ha passat un mes i no hi ha notícia de com TVC pensa complir el mandat parlamentari, almenys fins al dia de l’acomiadament de Pere Codonyan i Thierry Masdeu. I és molt de témer que la direcció de la CCMA i el Govern, que és qui mana a TV3, ja hagin buscat alternatives per fer-ho, obligadament, sense contemplar la continuïtat dels companys injustament tractats.

Des de l’SPC reclamem el manteniment de la corresponsalia a Perpinyà en les mateixes condicions i de la mà de Codonyan i Masdeu, els més ben preparats per continuar fent-ho, amb el coneixement i la sensibilitat que els acrediten, i en sintonia amb els criteris informatius de TVC.

30 de maig de 2013