Pla de treball de la Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) aprovat al IX Congrés, celebrat el 4 de febrer de 2023 a La Lleialtat Santsenca