El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), conjuntament amb la resta de sindicats que integren la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha fet seva la crida de l’organització italiana Associazione Carta di Roma, amb el suport de la Federació Europea de Periodistes (FEP), Articolo 21, Ordine dei Giornalisti Italiani, Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) i Union RAI (USIGRai), ha llançat la campanya #nohatespeech, amb la finalitat de frenar el ciberracisme i impedir la difusió de l’odi a través dels mitjans de comunicació.

Aquestes organitzacions entenen que lluitar contra l’odi i impedir la seva difusió és un acte de responsabilitat civil, però que per als periodistes és, a més, un principi bàsic de la professió: el deure defensar la veritat substancial dels fets. Amb aquesta finalitat han iniciat una campanya a través de change.org sol·licitant signatures de suport per a un document en el qual es demana:

• Als periodistes: No quedar-se passius enfront dels discursos de l’odi. Aquests discursos no són opinions: es fonamenten en el racisme, són brutals falsificacions de la realitat i contradiuen els principis bàsics de la convivència ciutadana, a més de les veritats científiques. És un deure professional contradir les afirmacions racistes i revelar als lectors i als oïdors la seva falsedat.
• Als lectors i oïdors: Aïllar els qui expressen discursos d’odi, no establir amb ells cap diàleg, ni tan sols per indignació, i evitar qualsevol acte que pugui legitimar-los com a subjectes d’una confrontació. Els lectors i oïdors estan convidats a assenyalar a les redaccions els discursos d’odi perquè puguin ser esborrats i perquè els seus autors no puguin repetir-los i, en els casos previstos per la llei, denunciar-los a l’autoritat judicial.
• A les empreses periodístiques i als seus editors: Activar els protocols necessaris per evitar i suprimir de forma immediata els comentaris d’odi i frenar als seus autors.
• Als amos i administradors de les xarxes socials: Adoptar procediments simplificats per facilitar a les redaccions periodístiques i als usuaris dels xarxes assenyalar els discursos d’odi i excloure als seus autors de la Xarxa.

Suma la teva signatura contra l’odi en aquest enllaç: