L’Assemblea General de la Federació Europea de Periodistes (FEP), celebrada a Sarajevo el passat mes d’abril, va posar en evidència els valors comuns i la varietat d’opinions que defineixen l’organització, segons afirma el seu President, Mogens Blicher Bjerregård, en el seu article en la darrera newsletter de la FEP, d’aquest mes de juny. El text de l’article diu que «el que es va destacar en la reunió eren els nostres valors comuns per defensar els drets dels periodistes, el periodisme independent i el compromís de construir sindicats més forts.

Agraeixo el suport dels col·legues que em confien la presidència de la FEP durant els propers tres anys. I miro endavant per als propers tres anys. Juntament amb el Comitè Directiu recentment escollit, farem un equip fort per oferir més resultats i serveis als nostres membres.

Seguirem pressionant perquè es respectin els drets d’autoria en contractes justos per a tots els periodistes i les organitzacions de gestió col·lectiva, per assegurar una remuneració justa i transparent dels periodistes al mercat únic digital.

Reconeixent que la FEP ha tingut èxit en la millora dels drets dels periodistes en la Directiva sobre secrets comercials, caldrà estar atents quan aquesta normativa s’apliqui a la legislació dels Estats europeus. Pressionarem per protegir millor en la legislació de la UE les fonts informatives dels periodistes.

Un altre punt central va ser la digitalització. Vam crear temps enrere un grup de treball sobre aquesta qüestió, però el resultat encara no s’ha vist. La Junta General va reflexionar sobre això i va recolzar la proposta de ser més flexibles en el nostre enfocament amb els grups d’experts i la necessitat de tenir un enfocament més ampli i integrat en la digitalització.

Turquia segueix sent una preocupació a mesura que augmenta la repressió a Istanbul. Els periodistes se segueixen enfrontant a tot tipus d’atacs i encara hi ha més de 30 professionals que romanen empresonats. Necessitarem més fons per continuar amb la nostra campanya per alliberar el periodisme.

El resultat de l’Assemblea General va ser un important pas endavant per a la Federació. Amb un sistema de quotes més sostenible, la nostra creixent influència en els grups de pressió i la solidaritat del nostre treball en tota Europa i també més enllà del continent, la FEP es farà més forta.»