Per la democratització dels mitjans públics locals i per unes condicions laborals dignes
Per la internalització de la plantilla que demanen els treballadors de BTV

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació reafirma la plena vigència del manifest publicat davant les eleccions municipals del 2011. En aquest manifest, titulat «Mitjans públics locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat» demanàvem que aquests mitjans incorporin en la seva gestió els mecanismes de control que hi ha en els mitjans públics sota tutela d’altres administracions, d’acord amb el que estableix la Llei de Comunicació Audiovisual aprovada pel Parlament de Catalunya el 2005.

El decàleg del manifest, una actualització del que l’SPC ja va aprovar l’any 1997 i que ha anat presentant cada cop que hi ha hagut eleccions municipals, recorda que «els mitjans de comunicació públics de caràcter local tenen per llei els mateixos objectius que els que depenen d’altres administracions: oferir a la ciutadania una informació veraç, plural i independent i una programació de qualitat. Els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació, la llibertat d’expressió i el pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació que en depenguin».

Això es tradueix en què els ajuntaments i ens locals que disposin de mitjans de comunicació propis, aquests s’han de regir per organismes designats pels plenaris dels ens locals, per majoria qualificada de dos terços i en base a criteris de competència professional contrastada. També implica crear uns consells de control «amb presència dels col•lectius socials i culturals més representatius, que exercirà de consell assessor i farà el seguiment de la programació»; i en l’aprovació d’un Estatut de Redacció per als professionals de la informació del mitjà.

L’SPC també reclama que els òrgans de govern han de vetllar «perquè les condicions laborals de les persones que treballin en aquests mitjans siguin les que corresponen a la seva tasca, evitant totes aquelles situacions de precarietat que posen en perill la independència professional i la qualitat de la seva feina».

Concretament, demanem als candidats a l’alcaldia de Barcelona que defensin la internalització de la plantilla de BTV, externalitzada des dels seus inicis fa 20 anys, i que mereixen unes condicions laborals i professionals estables i garantides per a un millor servei a la ciutadania.

També reclamem dels ajuntaments que imitin l’exemple de molts municipis que a través dels seus consells han programat un pla de cobertura de les eleccions en els seus mitjans que no contemplen el blocs electorals, cronometrats i ordenats en funció de la representació anterior. Perquè com ha demostrat també la pròpia JEC, que contempla el criteri de «nous grups polítics significatius», ja no es poden posar portes al camp informatiu en època d’emergència de noves formacions, i especialment en l’àmbit municipal.

Barcelona, 7 de maig de 2015