El 8 de març, Dia Internacional de la Dona treballadora, és una jornada per celebrar els avenços de les dones i tot el que s’ha aconseguit per construir un món més igualitari i just, però també per reivindicar i exigir els canvis necessaris per assolir una veritable equitat de gènere.

Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació hem de continuar denunciant les desigualtats de gènere en el mercat de treball, incloent el nostre sector, el de les empreses i mitjans de comunicació, principalment en l’accés a l’ocupació, en l’alta taxa d’atur femení, en la bretxa salarial i en la més alta temporalitat i treball a temps parcial, que en la nostra professió es reflecteix en l’elevat nombre de dones col•laboradores i free-lance. Aquest col•lectiu és el que més durament està pagant en el nostre sector els estralls de la crisi ja que quan perden la feina o deixen de cobrar no poden accedir ni a l’atur ni a les possibles indemnitzacions. Per tant, en ser majoritàriament dones les que en formen part, són les que pateixen més cruament aquesta situació. Un altre tipus de desigualtat que també continuem denunciant és el de la segregació vertical, és a dir, el menor nombre de dones en llocs de direcció als mitjans i empreses de comunicació.

Enguany, en el context de crisi econòmica i de retallades que afecten els drets socials, demanem que les mesures d’ajustament no siguin una excusa per retallar drets de ciutadania que suposin una involució en els drets de les dones, com ara la modificació restrictiva de la Llei d’avortament o la retallada en drets laborals que afecten a treballadors i treballadores.

Reforma laboral i desigualtats de gènere

En aquest sentit, creiem que la Reforma laboral (RDL 3/2012) recentment aprovada tindrà un impacte molt negatiu en les dones treballadores, ja que vulnera en molts dels seus punts el dret a la igualtat, pel que fa a la conciliació de la vida laboral i personal, perquè afecta el dret de lactància i la reducció de jornada, o la promoció de contractes a temps parcial, les principals destinatàries dels quals són, indirectament, les dones.

Globalment, aquesta reforma laboral, lluny d’acabar amb les desigualtats laborals fomenta les ja existents, ja que tampoc aborda la problemàtica de les desigualtats salarials, que a Espanya comporta que les treballadores cobrin un 16,7% menys que els homes, una desigualtat que es dóna a totes les Comunitats Autònomes.

Dones periodistes

Les dones que treballem a la professió periodística, com a dones treballadores, no som alienes a aquestes desigualtats i aquestes retallades en els nostres drets fonamentals i reclamem que no es faci cap pas enrere en igualtat.

Així, des de l’SPC continuarem treballant per tal que s’apliquin mesures destinades a evitar la discriminació per raó de gènere a la feina en el marc de les relacions laborals i perquè s’impulsin les reformes legislatives necessàries per acabar amb la desregulació i la desprotecció social que pateixen els i les periodistes a la peça. També treballarem per tal que es continuïn desenvolupant mesures d’igualtat i es puguin implantar plans d’igualtat a les empreses de comunicació, per afavorir l’ocupació, la formació i la promoció de dones i homes periodistes en igualtat de condicions, així com també per acabar amb la segregació laboral i les situacions de violència de gènere i d’assetjament sexual o per raó de sexe. I també continuarem amb el nostre compromís de treballar per incrementar la presència de les dones en l’àmbit sindical i també en els llocs de presa de decisions dels mitjans i les empreses de comunicació.

SECRETARIA D’IGUALTAT DE L’SPC