Tretze emissores comunitàries de la ciutat de Barcelona han constituït la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB), que neix com una ràdio de ràdios. Són tretze emissores de dimensions i especialització temàtica diversa. Segons expliquen els seus promotors, «el projecte construeix una visualització de ràdios de referència, emissores emergents o estacions de ràdio efímeres. Aquestes ràdios i nodes de streaming independents donen veu a les diferents escenes i comunitats culturals de la ciutat».

La plataforma ofereix una programació que s’alimenta dels continguts de totes les ràdios que formen part de la xarxa. També proporciona eines gratuïtes i lliures a les emissores sense finalitats de lucre. El seu objectiu és la participació comunitària en la comunicació pública, la descentralització de la radiodifusió mitjançant la creació de comunitats radiodifusores, generar una cadena que amplifiqui les veus minoritàries i convertir-les en canals habituals, donar veu al teixit cultural emergent, i experimentar i investigar sobre la ràdio del futur.

Així mateix, aquesta xarxa comunitària ha creat i posa a la disposició de les emissores comunitàries una sèrie d’eines que es podran utilitzar lliurement:
• Un reproductor d’arxius d’àudio
• Una graella per pujar podcasts i organitzar la programació
• Emmagatzematge per a arxius d’àudio.
• Hardware específic per facilitar el servei d’streaming (Open Hardware Streamer)

La XRCB compta amb un node central; el nou estudi radiofònic compartit situat en el centre Fabra i Coats-Fàbrica de Creació; des d’on emet Ràdio Fabra i està obert a tots aquells projectes que necessitin un estudi per a la producció dels seus programes. També s’ha activat la seva web en la qual mostren tots els detalls del seu programa de futures actuacions el tipus de solucions que ofereixen.

Com destaca la XRCB a la seva web, «les ràdios comunitàries tenen una extensa tradició arreu del món i en algunes zones concretes són una realitat tangible i amb molt bon estat de salut, com al nord, centre i sud del continent americà. En aquest ecosistema una ràdio comunitària fa referència a un mitjà de comunicació radiofònic articulat per les comunitats natives del territori. Els protocols d’operació de les ràdios comunitàries es basen en la cooperació entre els participants, així com en la defensa del dret a la comunicació pròpia de cada cultura».

L’SPC saluda aquesta iniciativa comunicativa perquè enriqueix el pluralisme informatiu a l’abast de la ciutadania i cobreix una necessitat de la ciutat de Barcelona. Al mateix temps anima a què altres col·lectius impulsin processos similars en altres ciutats.