El Sindicat de Periodistes de Catalunya participa de la taula del sector de la premsa periòdica amb el conjunt d’entitats i organitzacions del sector impulsada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és buscar solucions entre tots els agents implicats en la davallada que ha experimentat el sector en els darrers temps així com analitzar-ne les causes. La sessió constitutiva de la taula es va realitzar el 28 de maig passat amb la presència del conseller Joan Manuel Tresserras el qual va manifestar-se obert a estudiar totes les propostes que es generin des de la taula. En aquesta primera trobada, l’SPC, conjuntament amb la resta de forces sindicals que hi van assistir, van defensar que les alternatives a la crisi passen inel·ludiblement per fer una aposta per la millora de la qualitat dels productes informatius i per potenciar les redaccions dels mitjans per fer unes publicacions que satisfacin realment el dret de la ciutadania a rebre una informació de qualitat.