En les darreres negociacions de conveni en les quals ha participat el Sindicat de Periodistes de Catalunya -algunes encara en fase de converses- s’han introduït clàusules en l’acord final que limiten la presència d’estudiants en pràctiques als mitjans de comunicació, per evitar que ocupin llocs de treball estructurals. Les propostes que es posen sobre la taula volen limitar el nombre i fixar un màxim percentual segons les plantilles, que les pràctiques es desenvolupin en període lectiu -és a dir, ni en caps de setmana, en horari nocturn o durant les vacances- i que hi hagi una rotativitat per seccions. Una de les línies estratègiques d’actuació del Sindicat és evitar l’abús de les pràctiques dels estudiants com a part del sistema de producció. L’SPC es va reunir fa poques setmanes amb el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, al qual va traslladar la preocupació de l’organització per la poca cura que les universitats posen a l’hora d’evitar que els seus alumnes siguin explotats a les empreses de comunicació, petició a la qual el conseller es va comprometre a posar en coneixement dels rectors de les universitats, com també a promoure fórmules d’acord en aquest àmbit.