El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha fet una enquesta entre l’afiliació per tal de saber la seva opinió sobre els temes que haurien de tractar-se en el proper Congrés, que s’ha de celebrar els dies 12 i 13 de novembre a Barcelona. De les respostes rebudes destaca l’enorme preocupació per la precarietat laboral, de la qual s’afirma que és el problema principal de la professió. Els resultats de l’enquesta es difondran properament, però a les respostes que han arribat s’afirma que la manca de contractació, els salaris baixos, la inestabilitat laboral i el maltractament que es dóna als col·laboradors per part de les empreses són circumstàncies massa habituals en molts mitjans de comunicació catalans. Altres qüestions que també s’hi destaquen són les pressions polítiques i empresarials que reben els periodistes, la voluntat d’instrumentalitzar els mitjans per part dels poders polítics i econòmics, el servilisme de les empreses de comunicació quant a aquests mateixos estaments i el deteriorament dels productes informatius.

A l’enquesta es preguntava sobre quins eren els temes que els membres del Sindicat consideren que s’han de tractar al Congrés, quins són els problemes més greus que pateix la persona com a professional de la informació i quins creu que són els problemes generals del sector. A més, també es demanava que es valorés la importància que es donava a diverses qüestions, com ara la regulació laboral i professional, els drets d’autoria, la regulació de les pràctiques dels estudiants als mitjans o la conciliació de la vida laboral i familiar. L’opinió que s’expressa en les respostes rebudes confirma l’estratègia seguida pel Sindicat els darrers anys: lluitar per una regulació laboral i professional del sector, reivindicar la desgovernamentalització dels mitjans públics i elaborar propostes perquè els estudiants no siguin utilitzats com a mà d’obra barata i gratuïta, ni ocupin llocs de treball estructurals a les empreses de comunicació.