El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha obtingut tota la representació sindical a la Televión de l’Hospitalet, gestionada per l’empresa Jade audiovisual SA, que pertany al grup Lavinia SA. En aquesta empresa, amb un cens de 35 treballadors, s’han escollit tres delegats de personal, tots a la lista de l’SPC. A les eleccions sindicals va haver-hi una àmplia participació, que va arribar gairebé al 90% de la plantilla. Amb anterioritat només es disposva d’un delegat de personal que també havia estat elegit pel Sindicat de Periodistes de Catalunya. Amb aquests resultats, l’SPC afiança considerablement la seva representació en l’àmbit de les televisions locals de Catalunya.