El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) serà una de les candidatures a les eleccions sindicals que es faran a TV3 el pròxim 1 de desembre. Per setena vegada, l’SPC a TV3 s’enfronta a unes eleccions sindicals en un mitjà de grans dimensions, amb la plantilla més nombrosa de Catalunya, on els i les informadors/res són només una quarta part del total del personal, i amb una forta presència sindical compartida amb altres tres organitzacions: CCOO, la Candidatura de Treballadors (sindicat d’empresa) i la CGT.

Com sempre, el sindicat ha presentat una llista oberta amb membres de les redaccions d’Informatius i Esports, periodistes i d’altres professionals de la comunicació. Representen uns departaments nuclears per a la funció de servei públic de TV3 i sotmesos a interrogants de futur arran de propostes genèriques del nou Consell de la CCMA, que poden afectar les condicions laborals i professionals dels i de les informadors/es. Entre aquestes les idees de fusionar mitjans i redaccions o la introducció del “periodisme mòbil” (“Mojo“) sense negociar, el menysteniment del conveni col·lectiu, les possibles externalitzacions de programes amb l’argument de la col·laboració amb el sector audiovisual privat, etc.

Per això les propostes que presentem com a “Llista SPC“, de periodistes i professionals de la comunicació, són senzilles i clares:

1.– Que es compleixi el conveni col·lectiu
2.– Recuperar el poder adquisitiu
3.– Reactivar la producció interna i mantenir la contractació
4.– Selecció, contractació i promoció laboral transparents. Paritat als tribunals dels concursos
5.– Actualització pactada de la descripció de la feina de les categories
6.– Bones condicions laborals per a una bona feina professional
7.– Formació acordada i al servei dels treballadors
8.– Igualtat real amb aplicació i desplegament del Pla d’igualtat
9.– Més Conciliació, Teletreball i Salut Laboral
10.– Democratització de les relacions professionals
11.– Mantenir el Departament 100×100 Esports
12.– Participació dels treballadors en la presa de decisions empresarials

Tot això ho defensarem en el nou Comitè d’empresa, pensant en el conjunt dels treballadors però atenent a l’especificitat de les redaccions, on les condicions laborals es barregen sovint amb les professionals. El nostre lema serà, de nou:

VOTA’NS I VOTA’T