Teyco, empresa propietat de la família Sumarroca, ha presentat una demanda per danys a l’honor contra el portal digital elcritic.cat arran d’un article publicat al setembre del 2015. En l’article en qüestió, signat pel periodista Marc Font i titulat «La Generalitat ha adjudicat més de 30 milions als Sumarroca després de l’escorcoll de Teyco», aquest mitjà explica els nombrosos contractes que el Govern català ha adjudicat a les empreses del Grup Sumarroca. Teyco, una de les societats del grup, està sent investigada en la presumpta trama de corrupció coneguda com el cas 3%.

El judici se celebrarà el pròxim 25 d’abril davant del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona. Teyco requereix a CRÍTIC 405.000 euros en concepte d’indemnització per danys a l’honor. La publicació sol·licita la desestimació de la demanda perquè defensa l’absoluta veracitat de tota la informació publicada. De fet, afirma aquest portal, tots els contractes als quals es fa referència al reportatge són públics i consten degudament acreditats al Registre de Contractes de la Generalitat.

El Col·lectiu Ronda, cooperativa d’advocats i advocades amb 40 anys d’experiència, ha assumit la defensa de la publicació en el procés impulsat per Teyco. L’advocada Carme Herranz afirma que la demanda respon únicament a l’estratègia de Teyco de posar «pals a les rodes» al correcte desenvolupament de la feina periodística. «La informació detallada i veraç que ha publicat CRÍTIC en relació amb l’activitat de l’empresa Teyco forma part d’una responsabilitat inherent a tota pràctica periodística per ubicar en l’esfera pública aquells temes d’especial rellevància social i política», afirma. A més de la desestimació de la demanda, la defensa de CRÍTIC reclama que Teyco es faci càrrec de les costes del procediment.

L’SPC mostra la seva preocupació per l’assetjament contra el periodisme i recorda que el respecte al dret a la informació és una qüestió bàsica en una societat democràtica. Especialment quan el que es difonen són dades públiques.