El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) s’ha incorporat a la Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa després de ser admès en la reunió que la citada comissió va celebrar el 29 de setembre passat. Al mateix temps que el sindicat, també està en tràmit de fer-ho la Fundació Periodisme Plural amb qui l’SPC està treballant en aquest projecte.

La Casa de la Premsa està situada al barri del Poble Sec, a l’avinguda de Rius i Taulet, prop de les Fonts de Montjuïc. Va ser el centre de serveis professionals que l’Exposició Universal de Barcelona de 1929 va posar a disposició dels periodistes que la visitaven. Telèfon, telègraf, correus, una sala d’actes, dormitoris, cafeteria i oficines administratives van facilitar la feina dels 1.600 professionals que van visitar el certamen. L’estudi històric sobre la Casa de la Premsa realitzat per Barchinona constata com des del primer moment de plantejar-se la construcció de l’edifici, el 1926, va barallar-se la idea de cedir-lo a la professió un cop acabada l’exposició.

El cas és que amb el pas dels anys l’edifici va tenir altres usos –com, per exemple, el de seu de la Guàrdia Urbana de Barcelona– fins que el seu estat va forçar a deixar-lo sense activitat. Darrerament s’han desenvolupat projectes per recuperar l’edifici. Per una banda, els veïns el reivindiquen com a un equipament imprescindible per a la zona, ja que no hi ha una altra instal·lació similar que pugui prestar un seguit de serveis que al barri, ara per ara són inexistents. Per l’altra, des de les entitats periodístiques esmentades es planteja que la Casa de la Premsa tingui els usos que inicialment estaven previstos, és a dir, vinculats amb el periodisme.

Els dos projectes són perfectament compatibles com ho demostra el fet que tant l’SPC com la Fundació participen de la tasca de la comissió veïnal que coordina les gestions amb l’Ajuntament per rehabilitar l’edifici d’acord amb aquest plantejament compartit. Les dues entitats considerem que és una gran oportunitat per posar en pràctica allò que defensem. Que el dret a la informació no pertany ni als periodistes ni als mitjans, sinó a la ciutadania. Convertir la Casa de la Premsa en un espai on convisquin veïns i periodistes per reivindicar plegats aquest dret seria un salt endavant important.

L’SPC i la Fundació Periodisme Plural defensem que una part de la Casa de la Premsa serveixi per reivindicar la informació com un dret democràtic essencial de la ciutadania, que pugui servir per donar eines a la societat per interpretar millor els mitjans de comunicació i fomentar l’esperit crític envers la informació que es rep. I perquè els veïns puguin desenvolupar els seus propis mitjans. També plantegem un espai per a la memòria. No gaires anys després que l’Exposició Universal tanqués les seves portes, el país va entrar en un immens forat negre de repressió de la qual en van ser víctimes molts ciutadans i ciutadanes, i entre ells un grapat de professionals de la informació.

I per això el Sindicat de Periodistes dóna suport a les reivindicacions veïnals sobre l’edifici, sorgides de les denúncies i les reivindicacions de les seves entitats. Però que també hi té cabuda que l’espai sigui un punt de referència per la defensa del dret a la informació com un dret ciutadà més.

Per mostrar el suport del sindicat a aquesta proposta, estem difonent una butlleta de recollida de signatures pels diferents mitjans de comunicació per tal que els professionals la signin, com a mostra de conformitat i, doncs, de suport. Demanem als afiliats del sindicat que recullin firmes i ens les faci arribar a la seu de l’SPC. La iniciativa és oberta a altres organitzacions professionals que es vulguin implicar en aquest procés.