Full de firmes per donar suport al projecte de Casa de la Premsa