Editors de revistes culturals han anunciat que les biblioteques públiques han cancel•lat el programa de subscripcions a les revistes culturals. Les biblioteques limitaran aquesta oferta cultural i moltes publicacions es podrien veure abocades al tancament, ja que és premsa de tirada limitada no podrà mantenir les seves despeses sense aquestes ajudes que consideren vitals.

Per reclamar la permanència d’aquestes subscripcions, s’ha promogut a la xarxa la recollida de signatures contra aquestes retallades a través de la plataforma Actuable. Les signatures, juntament amb una carta, s’enviaran a la direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.

Els promotors d’aquesta iniciativa afirmen que si es veuen abocats al tancament,”molts treballadors del sector de la cultura passaran a engrossir les llistes de l’atur”i afegeixen que les biblioteques que gaudeixen d’aquesta subscripció “mostren interès a seguir rebent les publicacions quan han vist que han estat excloses del llistat de subvencionades, per això entenem que l’interès per les publicacions és gran”.

Entenen la situació de crisi però en valorar les xifres destinades a altres subvencions, consideren “ridícula la destinada a les publicacions culturals quan a més aquest sector podria considerar-se un bé per a tots no com altres que es destinen a mans privades que només lucren a grans empreses”.

Els promotors de la recollida de signatures demanen la permanència de les revistes culturals a les biblioteques públiques.