El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha rebut amb satisfacció els projectes del Govern espanyol per a la reforma de RTVE i del sector audiovisual, perquè van en la línia del que ha defensat el Sindicat des del seu inici. Tot i que més endavant se’n farà una valoració més ajustada, quan s’hagin estudiat a fons el seu contingut i altres decisions en el terreny audiovisual, preses per l’executiu que presideix Rodríguez Zapatero, l’SPC considera que, pel que fa a la ràdio i la televisió públiques d’àmbit estatal, s’ha començat a treballar en el camí correcte per aconseguir la seva desgovernamentalització, i que l’impuls d’un Consell Audiovisual estatal que concedeixi llicències i vetlli per una programació televisiva de qualitat és una fita importantíssima per acabar amb la teleescombraries. A la vegada, saludem el pas endavant que significa proposar la presència de representants sindicals en el consell d’administració d’RTVE, gest que encoratgem perquè imitin el Govern català i la ponència parlamentària que ultima la reforma de la CCRTV: no fos cas que, a més d’acabar abans les lleis a Madrid, les facin més avançades, per vergonya d’uns representants polítics que van ser els primers a plantejar la necessitat d’independència dels mitjans públics.

El Sindicat confia que la tasca parlamentària que ara s’iniciarà al voltant d’aquestes lleis, que no han d’oblidar la reforma pendent a EFE, acabi convertint-se en un cos legislatiu absolutament respectuós amb el dret a la informació de la ciutadania i que afavoreixi la independència dels professionals de la informació i de les empreses per a les quals treballen, quant als poders. A més, el Sindicat encoratja els grups polítics catalans a tramitar amb la màxima celeritat les propostes de llei sobre la reforma de la CCRTV i de l’Audiovisual, perquè permetin avançar en la mateixa línia.