Una gran quantitat de periodistes de tot el món no estan protegint-se com haurien de fer-ho. En molts casos, senzillament, ignoren l’existència de les eines que podrien utilitzar. Aquesta és una de les principals conclusions reflectides en el darrer informe fet públic pel Centre Internacional d’Ajuda als Mitjans (CIMA en les seves sigles en anglès), que recull també que més de la meitat dels periodistes enquestats –prop del 60%– usa eines de seguretat digital per protegir-se, però que encara hi ha molt per millorar, particularment en relació a les que trien.

L’autor de l’estudi, Javier Garza Ramos, apunta que «les necessitats d’eines digitals de seguretat per a periodistes són moltes i diverses». Afegeix que «els informadors s’han tornat més vulnerables no solament mentre treballen en llocs perillosos, sinó també en les seves rutines diàries, a casa seva, a les redaccions o al carrer, a mesura que augmenta la vigilància digital». Una altra dada reveladora és que alguns dels enquestats afirmaven que que usen eines que creuen que són segures, «però que en realitat no ho són. Això és un indicador que els periodistes necessiten capacitació per distingir entre les eines segures i les no segures.»