El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, va anunciar en la jornada Els mitjans audiovisuals sense ànim de lucre, celebrada a Barcelona, que el Govern de la Generalitat preveu aprovar el decret que donarà cobertura legal a les emissores comunitàries i sense ànim de lucre durant la primavera de 2010.

El decret permetrà delimitar quines activitats poden qualificar-se de comunitàries per situar-les en un marc normatiu diferent al de la resta de mitjans, va assenyalar el conseller. Tresserras va afegir que tot i que el decret no permetrà actuar sobre les ràdios pirata, ajudarà a “clarificar” el panorama del sector audiovisual; també va lamentar que les lleis actuals no permetin lluitar contra aquest tipus d’emissores.

La Generalitat ha instat ja al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a planificar les freqüències per als mitjans d’entitats sense ànim de lucre, ja que les competències en aquest aspecte són de l’Estat espanyol.

El decret afectarà els serveis de comunicació audiovisuals que ofereixin continguts destinats a donar resposta a les necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de les comunitats i els grups socials als quals donen cobertura i que corresponguin a entitats sense ànim de lucre. També serà aplicable als serveis de comunicació audiovisual de les universitats.

A la jornada van participar representants dels mitjans comunitaris i de les patronals comercials del sector. Els primers van rebre positivament la iniciativa, tot i que consideren que hi ha aspectes del projecte que caldria millorar per facilitar les activitats d’aquests mitjans. La patronal, per la seva banda, es va mostrar contrària a la regulació.

Les parts interessades poden presentar ara les seves al·legacions al projecte.