El secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Agustín Yanel, ha adreçat una carta als caps de llista a les eleccions legislatives del pròxim 28 d’abril en la quals els planteja les reivindicacions per al sector de la informació i la comunicació. Les propostes de la FeSP consten de 14 punts que recullen les principals peticions encaminades a garantir el dret a la informació de la ciutadania.

Aquests 14 punts són:
• Una llei que reguli la professió periodística i garanteixi el dret a la informació de la ciutadania
• Limitar la concentració de mitjans
• Modificar l’article 66 de la Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG)
• Modificar les lleis que limiten el dret a la informació i la comunicació
• Drets d’autoria
• Regular el secret professional dels i les periodistes
• RTVE, mitjans públics i Agència Efe
• Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals
• Regular la figura del col·laborador/a i freelance
• Eradicar la utilització de falsos autònoms
• Foment de la igualtat i contra el ciberassetjament
• Llicències d’emissió per als mitjans comunitaris sense ànim de lucre
• Accés dels i les periodistes al professorat de Llengües i Literatura
• Implantar una assignatura d’Educació en Comunicació