La Federació Europea de Periodistes (FEP) ha difós un document en el qual manifesta la seva posició sobre l’esborrany de la Llei Europea de Llibertat dels Mitjans (EMFA), que va ser adoptada pel seu Comitè Directiu a Brussel·les el 13 de gener. Sobre aquest tema, la FEP assenyala que «si bé acollim amb beneplàcit la iniciativa de la Comissió Europea per a enfortir el sistema de mitjans lliure i pluralista, i el compromís de protegir els periodistes i la independència editorial dins de la Unió Europea, emfatitzem la importància d’una protecció més sòlida tant de la llibertat dels mitjans com de la independència editorial».

En la seva posició, la FEP proposa esmenes urgents que són crucials per a ser incloses pels colegisladors, el Parlament Europeu i el Consell Europeu, ja que només una Llei de Llibertat de Premsa reforçada pot complir les promeses proclamades.

Els punts més importants són:

• La necessitat d’adoptar una definició inclusiva amb visió de futur dels mitjans i proveïdors de serveis de mitjans en línia amb els estàndards internacionals.
• La millora respecte a la protecció de les fonts dels i les periodistes i el desplegament de qualsevol programari espia per estar en línia amb els estàndards internacionals.
• La necessitat de normes vinculants, comunes i clares sobre la transparència de la propietat dels mitjans per garantir una transparència significativa per a la confiança en el periodisme.
• L’enfortiment de les garanties sobre la independència de les Autoritats Reguladores Nacionals.
•La necessitat de garantir la plena independència del European Board for Media Service de la Comissió Europea.
• L’avaluació de les proves d’interès públic de les fusions de mitjans com a acció mínima del directori i amb la participació de les organitzacions de la societat civil i de periodistes. Això és fonamental per lluitar contra la captura dels mitjans per part dels magnats de la comunicació i els oligarques que segueixen la seva pròpia agenda, però no el periodisme d’interès públic.
• La necessitat d’una millor aplicació de les regles de mitjans existents i recentment establertes.

«Avui, la sostenibilitat dels mitjans lliures està amenaçada a molts països de la UE, i la proposta de la Llei europea de llibertat dels mitjans és un pas important per enfortir la seva independència i el seu pluralisme. Demanem que es facin nombrosos canvis. En acceptar comentaris i propostes de les organitzacions de periodistes, una EMFA reforçada pot contribuir a la defensa del periodisme com a bé públic», ha afirmat Maja Sever, presidenta de la Federació Europea de Periodistes (FEP). Server ha afegit que «només un text revisat que tingui en compte els punts esmentats anteriorment pot contribuir de manera eficient a la defensa del periodisme».