La Federació Europea de Periodistes (EFJ) ha mostrat la seva satisfacció per la declaració conjunta emesa avui per David Kaye, Relator Especial de les Nacions Unides sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d’opinió i expressió; Harlem Désir, el Representant de l’OSCE per a la Llibertat dels Mitjans; i Edison Lanza, Relator Especial per a la Llibertat d’Expressió de la Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH), que insta als governs a promoure i protegir l’accés i la lliure circulació d’informació durant la pandèmia de COVID-19. A la llum de les creixents interrupcions causades per la pandèmia de COVID-19, tots tres han emès aquest 19 de març la següent declaració conjunta:

«Compartim la greu preocupació de les persones a tot arreu davant la pandèmia de COVID-19. En un moment de tanta gravetat, comprenem i secundem plenament els esforços dels professionals de la salut pública i els governs per desenvolupar i implementar estratègies per protegir la salut i la vida humana. El dret a la vida fonamental i no derogable està en joc, i els governs estan obligats a garantir la seva protecció».

«La salut humana depèn no sols d’una atenció mèdica fàcilment accessible. També depèn de l’accés a informació precisa sobre la naturalesa de les amenaces i els mitjans per protegir-se un mateix, la seva família i la seva comunitat. El dret a la llibertat d’expressió, que inclou el dret a buscar, rebre i impartir informació i idees de tota mena, independentment de les fronteres, a través de qualsevol mitjà, s’aplica a tots, a tot arreu, i només pot estar subjecte a restriccions estrictes. En aquest sentit, instem al següent:

Primer, és essencial que els governs brindin informació veraç sobre la naturalesa de l’amenaça que representa el coronavirus. Els governs de tot el món estan obligats per les lleis de drets humans a proporcionar informació de confiança en formats accessibles per a tothom, amb un enfocament particular a garantir l’accés a la informació per part d’aquells amb accés limitat a Internet o on la discapacitat dificulta l’accés.

Segon, l’accés a internet és crític en temps de crisi. És essencial que els governs s’abstinguin de bloquejar l’accés a internet; En aquelles situacions en les quals Internet ha estat bloquejat, els governs haurien, amb caràcter prioritari, de garantir l’accés immediat al servei d’Internet més ràpida i ampli possible. Especialment en un moment d’emergència, quan l’accés a la informació és d’importància crítica, les restriccions àmplies sobre l’accés a Internet no poden justificar-se per ordre públic o per raons de seguretat nacional.

Tercer, el dret d’accés a la informació significa que els governs han de fer esforços excepcionals per protegir el treball dels i les periodistes. El periodisme compleix una funció crucial en un moment d’emergència de salut pública, particularment quan el seu objectiu és informar el públic sobre informació crítica i supervisar les accions del govern. Instem a tots els governs a implementar de manera sòlida les seves lleis de llibertat d’informació per garantir que totes les persones, especialment els periodistes, tinguin accés a la informació.

Quart, compartim la preocupació que la informació falsa sobre la pandèmia pugui generar problemes de salut, pànic i desordre. Sobre això, és essencial que els governs i les empreses d’Internet abordin la desinformació en primera instància, proporcionant ells mateixos informació de confiança. Això pot venir en forma de missatges públics robustos, suport per a anuncis de servei públic i suport d’emergència per a difusió pública i periodisme local (per exemple, a través d’anuncis de salut del govern).

Recórrer a altres mesures, com l’eliminació de contingut i la censura, pot limitar l’accés a informació important per a la salut pública i només ha de dur-se a terme quan compleixin amb els estàndards de necessitat i proporcionalitat. Qualsevol intent de criminalitzar la informació relacionada amb la pandèmia pot generar desconfiança en la informació institucional, retardar l’accés a informació de confiança i tenir un efecte negatiu en la llibertat d’expressió.

Cinquè, som conscients de l’ús creixent d’eines de tecnologia de vigilància per rastrejar la propagació del coronavirus. Si bé entenem i donem suport a la necessitat d’esforços actius per enfrontar la pandèmia, també és crucial que aquestes eines tinguin un ús limitat, tant en termes de propòsit com de temps, i que els drets individuals a la privacitat, la no discriminació i la protecció dels periodistes Les fonts i altres llibertats han de protegir-se rigorosament. Els estats també han de protegir la informació personal dels pacients. Recomanem fermament que qualsevol ús d’aquesta tecnologia compleixi amb les proteccions més estrictes i només estigui disponible d’acord amb la legislació nacional que sigui coherent amb els drets humans internacionals».