La crisi dels mitjans de comunicació, en tots els seus vessants de premsa i audiovisual, no és una qüestió que hagi sorgit de la nit al dia. Es pot dir que des dels inicis dels anys vuitanta, es comença a albirar als mitjans una situació de lent estancament que ha tingut la seva explosió de crisi aguda a la meitat del 2008. Aquest fenomen s’ha traduït en una pèrdua gradual de mercat tant pel que fa a la publicitat com a la venda al quiosc. Aquesta pèrdua gradual de mercat, que en principi no té una incidència visible en el compte de resultats segons diuen les empreses, es veu amortida per diversos elements com és el cas de l’arribada de la premsa democràtica, les promocions, els canvis de dissenys, l’aparició del color….

El contingut complet d’aquest informe, elaborat per ser presentat en el VI Congrés de l’SPC per Fabian Nevado, secretari d’Acció Sindical, es pot consultar íntegrament al blog del Congrés, a informe. El document analitza la causa de la crisi que estan patint els mitjans de comunicació i fins a quin punt aquesta està motivada o no per la conjuntura econòmica global. Aporta també dades de com està afectant l’ocupació al sector.