El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) està integrat per les organitzacions de periodistes de CCOO i UGT, la FAPE, el Col.legi de Periodistes de Catalunya i l’SPC, i va celebrar la primera convenció fa dos anys a Cadis. La convocatòria està oberta a totes les organitzacions de periodistes de l’Estat i a qui vulgui acudir-hi a títol personal dins de les normatives reglamentàries establertes pels convocants. En aquesta ocasió s’ha fixat com a objectiu de la trobada la formulació d’un estatut del periodista professional que, com passa en d’altres països, reuneixi en un únic cos legal les condicions laborals i professionals que han de regular l’exercici de la professió. Les organitzacions del Fòrum consideren que la sanció legislativa d’un document d’aquestes característiques és imprescindible i l’única fórmula per a la preservació dels principis deontològics i posar fre a la creixent precarietat laboral dels periodistes.
El projecte d’aquest document legal dividit en cinc capítols es debatrà durant el dissabte 27 en consecutives meses plenàries. Les conclusions seran exposades en el plenari del diumenge 28 per a l’aprovació per la Convenció. Les organitzacions del Fòrum faran arribar el document final aprovat per la Convenció de Periodistes a tots els legisladors dels parlaments estatal i autonòmics, i establirà reunions immediates amb les formacions polítiques per impulsar el projecte de llei que fixi un marc digne per a les relacions professionals i laborals dels periodistes.

Programa
Divendres 26

 • 18.00 h. Entrega de credencials.
 • 19.00 h. Constitució Mesa de Presidència
 • 20.00 h. Sopar d’obertura

Dissabte 27

 • 10.00 h. Mitjans de comunicació públics i concentració de mitjans
 • 12.00 h. Marc jurídic de la professió.
 • 14.00 h. Dinar
 • 16.00 h. Situació laboral.
 • 18.00 h. Regulació dels periodistes a la peça
 • 19,30 h. Regulació de les pràctiques dels estudiants.
 • 21.30 h. Sopar

Diumenge 28

 • 10.00 h. Conclusions i resolucions de la II Convenció
 • 13.00 h. Clausura de la Convenció pel ministre de Treball

L’organització ha fixat un nombre màxim de participants per entitat invitada i a l’SPC n’hi corresponen un màxim de 45. L’SPC fa una crida als seus afiliats i al conjunt dels professionals perquè assisteixin a la trobada. El Sindicat ha iniciat ja les gestions per organitzar el desplaçament a un preu assequible, però preguem a aquells que vulguin formar part de la delegació que es posin en contacte el més aviat possible amb la secretaria per tal de saber millor de quins efectius disposarem a la Convenció.