El secretari general de la FeSP, Dardo Gómez, continua amb la sèrie d’articles que l’SPC presenta per animar el debat de la IV Assemblea de Periodistes, que se celebrarà el proper 16 de juny sota el lema Què quedarà del periodisme.

La concentració de mitjans tantes vegades anunciada i denunciada com un risc per al dret a la informació és una realitat no massa interioritzada en l’àmbit espanyol.

La mateixa Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) deia la setmana passada que és inviable per a la publicitat “un mercat anticompetitiu en què la televisió estigui en un 85% en mans de dos grups i amb una possibilitat de saturació publicitària de fins a 20 minuts de publicitat per hora d’emissió televisiva”. Es referia, òbviament a la posició clarament dominant d’Antena 3 i Mediaset.

Però no ha estat diferent en els mitjans de premsa o a la ràdio, on l’afany de totes les empreses ha estat teixir xarxes de mitjans amb la clara intenció de dominar el mercat publicitari, fer més rendibles els costos dels continguts i més eficaços els negocis paral•lels que trobaven amplis suports a la seva xarxa de mitjans que abasten totes les plataformes.

En l’interior de les empreses, aquestes expansions han fet necessàries la participació accionarial d’empreses alienes al camp de les comunicacions -energètiques, financeres, alimentàries, entre altres- que han trobat en aquestes inversions, a més de guanys pecuniàries en un passat recent, el suport de protecció o propaganda per a les seves activitats o el silenci per a les seves situacions fora de mare.

Al marge del domini econòmic, encara que sense restar-li importància, aquestes concentracions produeixen un greu dany cultural i a la democràcia dels pobles. Així, en tots els espais de l’Estat Espanyol hi ha bombolles culturals que només serveixen per promocionar fórmules pròpies i, com a conseqüència, a silenciar formulacions que no entren en el circuit d’aquestes bombolles.

Com s’assenyala en el document de 21 punts que va ser el fonament de la Llei de Serveis Audiovisuals de l’Argentina (avui un referent en aquest tipus de regulacions) “Si només uns quants controlen la informació no és possible la democràcia. Cal adoptar polítiques efectives per evitar la concentració de la propietat dels mitjans de comunicació. La propietat i control dels serveis de radiodifusió han d’estar subjectes a normes antimonopolistes ja que els monopolis i oligopolis conspiren contra la democràcia, en restringir la pluralitat i diversitat que assegura el ple exercici del dret a la cultura i a la informació dels ciutadans.”

El mateix document assenyala que l'”exercici del dret a la informació i la cultura i no un simple negoci comercial. La radiodifusió és un servei de caràcter essencial per al desenvolupament social, cultural i educatiu de la població, pel qual s’exerceix el dret a la informació.”

És clar que això és aplicable a tots les plataformes de la comunicació i la posterior legislació derivada d’aquests plantejaments assenyala que “el públic té dret a accedir a una informació plural, així com a la diversitat cultural. Per a això s’haurà de garantir la indemnitat intel•lectual i estètica dels treballadors de la comunicació i de tots aquells que participen en la producció de béns culturals.”

Aquesta intenció s’ha plasmat garantint l’existència de “tres tipus de prestadors de serveis de radiodifusió: públics, comercials i comunitaris d’organitzacions de la Societat Civil sense ànim de lucre.” I garantint l’accés igualitari tant a la freqüència com a l’ús de potències i les formes de finançament.

És clar, això és tot el contrari a la llei de l’audiovisual espanyol i a les normes que ara mateix s’estan aprofundint per part dels actuals governs català i estatal.

Normatives com aquesta de regulació dels mitjans s’estan promovent a tot l’espai llatinoamericà i són la causa, essencial, de l’atac dels mitjans espanyols -en discurs únic- a aquestes normes per acabar amb el monopoli de la comunicació.

Inscripcions per assistir a l’Assemblea: assembleaperiodistes@gmail.com

Pots fer comentaris a aquesta i altres notícies relaciones amb l’Assemblea

Segueix-nos també a Facebook i Twitter