La Cimera Social Estatal, una plataforma integrada per més de 120 organitzacions socials i sindicals –entre les quals, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)–, ha presentat en un acte públic al Congrés dels Diputats l’informe titulat Una dècada perduda. Anàlisi de 10 anys de retallades i un decàleg de propostes per recuperar drets i ampliar l’Estat del Benestar. Les propostes han estat lliurades a tots els grups parlamentaris del Congrés, amb la petició que les incloguin als seus programes per a les properes eleccions municipals i autonòmiques, i que siguin dotades econòmicament als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019.

S’hi inclouen mesures relacionades amb l’ocupació digna, la protecció social universal, pensions dignes i garantides, sanitat pública i universal, educació, política fiscal per acabar amb les desigualtats, qualitat de vida, justícia i llibertats públiques, una societat igualitària i millora de la cooperació, la immigració i els refugiats. L’informe i el decàleg de propostes són el resultat de reunions mantingudes durant l’últim any, en les quals diferents organitzacions de la Cimera Social han fet les seves aportacions per confeccionar aquests documents.

A la presentació hi van assistir gairebé un centenar de persones, entre elles diversos diputats i diputades de PSOE, Units Podem, i Compromís. Els organitzadors de l’acte havien convidat tots els grups parlamentaris. En el torn d’intervencions, el secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Agustín Yanel, va fer una crida a la Cimera Social Estatal perquè també aposti per una defensa ferma del dret a la informació de la ciutadania i realitzi els pronunciaments que consideri pertinents quan correspongui.

«Comprenc que per redactar aquest informe i el decàleg ha calgut prioritzar i triar entre molts problemes que afecten la vida diària de la gent», va afirmar, «però crec que ha arribat l’hora que la Cimera Social Estatal inclogui aquesta qüestió en la seva agenda, perquè és un dret constitucional i humà que no és dels periodistes ni dels propietaris dels mitjans, sinó de la ciutadania I ha de ser defensat també juntament amb altres drets com la sanitat o l’educació».