Informe del Col•lectiu per la Informació i la Transparència sobre el paper de les consultores en l’elaboració de plans de futurs de mitjans de comunicació