Un col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació, agrupat sota el nom de Col·lectiu per la Informació i la Transparència, ha elaborat un informe crític amb el paper de les consultores que, com PricewaterhouseCooper, elaboren diagnosis sobre el volum, les dimensions, les mesures d’externalització i altres aspectes de mitjans de comunicació.

Concretament, aquest col·lectiu analitza l’encàrrec del Consell de Govern de la CCMA a la consultora esmentada per fer un Pla Estratègic i de Viabilitat de la Corporació. Una consultora, PWC, que ja es va lluir amb dos informes fets a la carta sobre la situació a la RTVV, i que ha derivat en l’actual ERO que afecta més de mil treballadors.