El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) és una de les organitzacions convocants de la I Trobada per la Xarxa Internacional de Dones Periodistes, que se celebrarà els pròxims 16 i 17 de setembre a la Universitat Complutense de Madrid. La formació d’aquesta xarxa es va aprovar durant la segona Conferència Llatinoamericana de Dones Periodistes celebrada a Rio de Janeiro el març de 2004 amb presència de la Xarxa Europea de Dones Periodistes d’Espanya. A aquest efecte es va formar una comissió integrada per diverses organitzacions periodístiques d’Espanya per debatre criteris i treballar en la seva creació.

Entre els ponents de la I Trobada Estatal per la Xarxa Internacional de Dones Periodistes hi ha Elena Tarifa, responsable de la secretaria de la Dona de l’SPC i Lola Fernández, presidenta del Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) i membre del Consell Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes ( FeSP).

Alguns dels títols del temari de la Trobada són:

  • La Xarxa Internacional de Dones Periodistes, un somni possible
  • El moviment associatiu de dones periodistes i les xarxes ja existents a Catalunya.
  • La professió periodística i la construcció dels significats culturals.

Hi haurà una taula rodona sobre la situació de les dones periodistes a l’Estat Espanyol. Preocupacions i reptes i quatre taules de debat.