Des del 21 de setembre la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) forma part del Grup d’Experts en Drets d’Autoria de la Federació Europea de Periodistes / Federació Internacional de Periodistes, a Brussel•les, amb la intenció de fer conèixer el grau d’indefensió dels periodistes espanyols en la matèria i treballar en la seva defensa juntament amb els col•legues europeus.

El grup, format per periodistes i advocats d’Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Turquia, i Espanya -a través de la FeSP-, s’ocupa d’identificar els possibles punts d’amenaça contra els drets d’autoria dels professionals de la comunicació, així com de planificar accions adequades per defensar i donar suport als periodistes i als sindicats que busquen aconseguir millors estàndards de protecció.

Entre d’altres, les prioritats del grup per al període 2007-2010 s’han centrat en:
-La sensibilització
-L’acció contra el traspàs de drets dels autors als mitjans a través de mesures abusives
-L’elaboració d’informació per a la Comissió Europea, per afavorir millors pràctiques contractuals i la transparència
-Fomentar la cooperació entre les organitzacions d’autors a Europa

Una de les activitats clau de la temporada serà un seminari sobre drets d’autoria en l’era digital que tindrà lloc a Tessalònica el desembre vinent, organitzat per la Federació Europea de Periodistes amb el Sindicat de Periodistes dels diaris de Macedònia i Tràcia (ESIEMTH).

Al seminari participaran 50 agents clau del sector, amb l’assistència de sindicats, representants de mitjans de comunicació i empreses de continguts, i consumidors.

A la reunió del 21 de setembre va participar Patricia Estévez, delegada de la FeSP i membre de l’Executiva Federal, que va informar als col•legues europeus que els professionals dels mitjans de comunicació d’Espanya es troben en una creixent desprotecció en el camp dels drets d’autor.

Va exposar que aquests drets es troben recollits, tant per a periodistes com per a la resta de la ciutadania, pel Text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual que, en línia amb l’article 27.2 de la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides, reconeix el dret a la protecció dels interessos morals i materials resultants de qualsevol obra científica, literària o artística de la qual sigui autor una persona natural.

No obstant això, en l’última dècada, els professionals de la comunicació veuen els seus drets vulnerats repetidament per mitjans que reprodueixen les seves obres en formats o publicacions del grup diferents dels inicials pels quals van ser elaborats, sense rebre la remuneració proporcional corresponent. En el cas dels col•laboradors, molts veuen com els mitjans pels quals treballen pressionen perquè en les seves factures incloguin la cessió total de drets.

Aquest fet, va assenyalar Estévez al Grup d’Experts, es veu agreujat per la intenció dels mitjans d’apropiar-se de manera legal dels rèdits d’aquests drets d’autoria. És el cas del conflicte públic de les agències de press clipping que mantenen la seva intenció de pagar la quota de drets als periodistes com autors dels articles que reprodueixen en els seus dossiers diaris, davant dels editors, representats per l’AEDE, que mantenen que un diari és una obra col•lectiva.

En aquest conflicte, en el qual la FeSP s’ha personat com a part interessada, es va pronunciar sentència favorable als editors en primera instància, que ha estat recorreguda.