L’últim recorregut parlamentari de la “llei mordassa” del Govern de Rajoy ha servit per reforçar l’atac als drets dels treballadors de les empreses estratègiques. A última hora, els legisladors del PP es van adonar que s’havien oblidat de les “infraestructures de telecomunicacions” en el blindatge d’espais que esmenta la disposició addicional sisena, que porta per títol “Infraestructures i instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat”.

Per descomptat, es van afanyar als articles 35.1 i 36.9 de la mateixa llei que qualifiquen d’infraccions molt greus “Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat o en els seus voltants, així com la intrusió en els recintes d’aquestes, incloent volar per sobre de la instal·lació i la interferència il·lícita o obstrucció en el seu funcionament, quan s’hagi generat un risc per a les persones o un perjudici en aquest funcionament. En el cas de les reunions i manifestacions seran responsables els organitzadors o promotors”.

Això limitarà de manera important els drets dels treballadors, per exemple de RTVE o d’altres mitjans públics, ja que com va assenyalar el portaveu de l’Esquerra Plural en el mateix hemicicle “… aquesta llei pot servir també per atacar directament la llibertat de vaga i la llibertat sindical. Els preceptes que proposa aquesta llei poden ser utilitzats contra els treballadors, per exemple, d’indústries estratègiques o d’indústries de serveis bàsics que vegin alterat el funcionament per manifestació o simple reunió davant aquestes instal•lacions bàsiques per a la societat perquè són fets que són punibles i poden rebre el càstig per aquesta llei. Això suposa una limitació del dret de vaga, del dret de reunió, dels drets sindicals dels treballadors d’aquestes indústries. Suposarà també una limitació del funcionament lliure dels piquets per l’ocupació d’edificis, perquè es limita la tasca d’informació i d’accés als edificis. És a dir, es poden limitar mitjançant aquesta llei també el dret dels treballadors a fer vaga, el dret dels treballadors a fer la tasca sindical que se li atorga constitucionalment als sindicats ”